چهارشنبه 22 آبان 1398   08:53:29
10:001396/6/27 دوشنبه
ذخیره‌سازی زیر زمینی گاز طبیعی، انتخاب یا ضرورت؟

کشورایران به عنوان دومین کشوردارای ذخایرعظیم گازطبیعی ) بابیش از 30 تریلیون مترمکعب گازقابل استحصال( وبرطبق افق چشم انداز 1403 ،درحوزه گازطبیعی اهداف مهمی چون رسیدن به دومین تولیدکننده گازدرجهان،افزایش سهم سبدانرژی گازدرکشور،افزایش صادرات گاز،افزایش تزریق گازبه مخازن نفتی کشوررا دنبال می‌کند.ذخیره‌سازی زیرزمینی گازطبیعی به عنوان یک ضرورت مطرح بوده به طوریکه طبق این سند،مقدارذخیره‌سازی برابربا 100 میلیون مترمکعب درروزبرآورد شده است. رسیدن به این اهداف به برنامه ریزی ومدیریت کلان درحوزه زنجیره ارزش صنعت گازکشورنیازدارد.دراین میان،ذخیره‌سازی زیرزمینی گازطبیعی باشناخت کامل ازبازارمصرف می‌تواندبه‌عنوان بهترین گزینه استراتژیک،اقتصادی وپدافندغیرعامل مناسب برای نیل به اهداف چشم‌انداز،مخصوصاًتأمین نیازمصرف داخلی درشرایط بحرانی از جمله ماههای سردسال ودرهنگام قطع خطوط شبکه انتقال گازمؤثرباشد .
دراین راستا وبرای انجام این طرح ملی،مشارکت وهمکاری حداکثری تمامی واحدها وارگانهای مرتبط که به نحوی  داده‌ها واطلاعات اولیه را دراختیاردارند،لازم وضروری است. امید می‌رود با درک ضرورت ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز طبیعی ،زمینه‌های مساعدت برای رشد این صنعت مهم فراهم شود ...

جهت مطالعه متن کامل و یا دریافت فایل این مقاله لطفا اینجا کلیک کنید
تاریخ به روز رسانی:.
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما